Details
Date:

May 17

Time:

11:00 - 17:00

Event Category:

Turku

Click to Register: Click to Register
Venue

Turun taidemuseo

Aurakatu 26

Turku, Finland, 20100

Studio 27.3. – 17.5.2020

Permin kaupunki Venäjällä on antanut nimensä 299–252 miljoonaa vuotta sitten eletylle geologiselle ajanjaksolle, permikaudelle. Tämä kasvistoltaan ja eläimistöltään rikas kausi päättyi maapallon suurimpaan joukkotuhoon. Tutkijat ovat verranneet permikauden tuhoa käynnissä olevaan, ihmisen toiminnan seurauksena alkaneeseen kuudenteen joukkosukupuuttoon, joka on kiihtynyt voimakkaasti 1900-luvulta lähtien ja vähentänyt maapallon biodiversiteettia ennennäkemättömin tavoin.

Permikauden joukkotuho pohjautuu Axel Straschnoyn tutkimusprojekteihin Permin aluemuseossa ja sen luonnontieteellisten kokoelmien parissa vuonna 2018. Monien luonnontieteellisten museoiden tapaan Permissä oli esitelty dioraamoja, joista sittemmin luovuttiin. Käytyään tarpeettomiksi dioraamoihin kuuluneet täytetyt eläimet varastoitiin vanhoihin toimistotiloihin, jonne ne nyt muodostivat luonnosta poikkeavia, biotooppien ja saalistaja-saalis-suhteiden epätodennäköisiä yhdistelmiä. Nykyisin monien näiden eläinten olemassaolo on joko vaarantunut tai ne ovat kuolleet sukupuuttoon, ja Straschnoyn kuvaamista varastotiloista on muodostunut niille uusi luonnollinen elinympäristö.

Straschnoy kiinnostui myös museon toimintaan liittyvästä, elämää säilyttävän kuoleman paradoksista. Näyttelyssä nähtävä museokuoriainen (Antherus Museorum) on uhka museon eläin- ja hyönteiskokoelmien säilyvyydelle, joten kuoriaisia tuhotaan säännöllisesti. Straschnoyn pyynnöstä museo alkoi kuitenkin keräämään tappamansa hyönteiset ja tallentamaan ne omaksi kokoelmakseen.

Näyttely koostuu lentikulaarisista kuvista, valokuvista sekä volkonskoiitista, savimineraalista saatavasta vihreästä pigmentistä, jota käyttivät teoksissaan niin venäläiset maalarit kuin Picassokin. Permikaudelta peräisin olevaa volkonskoiittia esiintyy Permin seudulla. Näyttelyä taustoittaa myös keväällä julkaistava kirja.

Axel Straschnoy (s. 1978) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka juuret ovat Argentiinassa. Hänen pitkäkestoiset ja tutkimuskeskeiset projektinsa käsittelevät niitä sosiaalisia käytäntöjä, jotka ympäröivät tiedon kohteita. Straschnoyn tuotanto pitää sisällään planetaarioelokuvia, elokuvainstallaatioita, performansseja, kiertäviä näyttelyitä, museokokoelmia ja VR-elokuvia. Hän on kiinnostunut tutkimusmatkoista; niin kirjaimellisesti kuin vertauskuvallisesti, tieteellisesti ja taiteellisesti.

Näyttelyä ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Taiteen edistämiskeskus, SRK Varsinais-Suomi ja Vladimir Potaninin säätiö ja sen tuotannosta on vastannut Kolme perunaa.

Kiitos: Permin aluemuseo, luonnontieteellisen osaston johtaja Yuliya Glazyrina, luonnontieteellisten kokoelmien päällikkö Larisa Zhuzhgova ja eläintieteellisten kokoelmien amanuenssi Evgeniya Vyguzova.

axel.straschnoy.com